Huisregels

Het moet wel leuk blijven

huisregels

Bij betreding van Annabel ga je automatisch akkoord met de hieronder genoemde huisregels.

 1. Veeg altijd je voeten als je binnenkomt.
 2. De minimale leeftijd is 18 jaar bij ons nachtprogramma. In de avond tijdens concerten zijn minderjarigen vanaf 12 jaar welkom onder begeleiding van een meerderjarige tenzij anders vermeld.
 3. Annabel heeft te allen tijde het recht toegang te weigeren aan bezoekers. Bezoekers dienen zich te kunnen identificeren, d.m.v. een geldig paspoort, rijbewijs of ID-kaart.
 4. Bezoekers kunnen gefouilleerd worden, bij weigering kan de toegang worden ontzegd. Bij wet verboden
  goederen worden in beslag genomen en gedeponeerd in de drugs- en wapenkluis, afhandeling hiervan loopt via de politie.
 5. Bezoekers dienen gepast gekleed te gaan naar ANNABEL.
 6. Het gebruik van een locker is verplicht. Verlies van een sleutel is eigen verantwoordelijkheid. Er wordt
  €15 in rekening gebracht voor het openen van een gesloten kluis. Bij opzettelijke schade aan en/of vernieling van een locker brengen wij €180 in rekening.
 7. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen. ANNABEL is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies.
 8. In ANNABEL wordt meer dan 95 DB(a) aan geluid geproduceerd. ANNABEL aanvaardt geen enkele
  aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in ANNABEL geschiedt derhalve geheel op eigen risico. Oordoppen zijn tegen betaling te verkrijgen bij de muntenbalie.
 9. Op diverse plaatsen in ANNABEL hangen camera’s. Een ieder die ANNABEL bezoekt stemt automatisch toe met het maken aan opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames aan derden worden getoond.
 10. In geval van calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van het personeel van ANNABEL te volgen.
 11. Consumptiemunten zijn niet inwisselbaar voor geld.
 12. Het is niet toegestaan om drank mee naar buiten te nemen.
 13. Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen.
 14. Er wordt binnen niet geflyerd of gestickerd door andere partijen dan ANNABEL.
 15. Annabel voert een zero tolarance drugspolicy. Dit wil zeggen: het bezitten, nuttigen, gebruiken of ver-
  handelen van soft & harddrugs is ten strengste verboden. Drugshandel zal automatisch resulteren in definitieve verwijdering, c.q melding aan politie.
 16. Personen die duidelijk onder invloed van drank/drugs aan de deur verschijnen wordt de toegang geweigerd.
 17. Ongewenste intimiteiten (fysiek en/of verbaal) worden niet getolereerd.
 18. Het gebruik of bezit van wapens is ten strengste verboden.
 19. Racistische, seksuele en bedreigende opmerkingen worden in Annabel niet getolereerd.
 20.  Groepen groter dan 5 personen dienen het management 24 uur van te voren in te lichten over hun bezoek aan ANNABEL.
 21. Instructies van leidinggevenden dienen te allen tijde te worden opgevolgd, bij weigering volgt verwijdering.
 22. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de leidinggevende over mogelijk te nemen maatregelen.
 23. Uitzonderingen op het huisreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de directie.
 24. Te allen tijde zijn de Algemene Voorwaarden Koninklijke Horeca Nederland van toepassing in ANNABEL.

        Overtreding van de regels kan leiden tot verwijdering uit Annabel en ontzegging van de toegang. 

Club

Vrijdag t/m zaterdag – 23:00 tot 04:00
(tijden kunnen afwijken per event)

Concerten

Zaal open vanaf 19:00

Terras

Woensdag – 17:00 tot 00:00
Donderdag – 17:00 tot 00:00
Vrijdag – 16:00 tot 02:00
Zaterdag – 15:00 tot 02:00
Zondag – 15:00 – 00:00